Tidomat har nå lansert to nye dørkontrollere til smartONE systemet. De nye dørkontrollerene har mange smarte funksjoner og gir nye måter å koble opp dørmiljøene på.

SO-3302_SKISSE.png

Dørkontroller SO-3302

Tiltenkt for dørmiljøer som ikke har behov for mer enn 1 reléutgang.
All styring av dørmiljøet skjer via dørkontrolleren som kan tilkobles direkte til SLX websentral eller via RS485 til en SO-3304 dørkontroller som kan forenkle kabling ved utvidelser og installasjon.

 

SO-3304_SKISSE.png

Dørkontroller SO-3304

Tiltenkt dørmiljøer som krever flere reléutganger og / eller innganger, denne kan også brukes til alarmstyring.
Dørkontrolleren har to kortleserinnganger som gir mulighet for inn- / ut-leser på samme dørkontroller.
Kan også fungere som RS485 master for tilkobling av SO-3302 eller andre SO-3304 dørkontrollere via RS485 som forenkler kabling ved utvidelse og installasjon.

 

SO-3302_3304-prinsipp_RS485.png

 

 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon:

Kontakt Fibex AS