Tilbehør til porttelefon og adgangskontroll

Navnetavler

Fibex AS har navntavler (A4/A5) som kan benyttes til bl.a. porttelefon.
Strømforsyning

En fase stabilisert strømforsyning. Transformator med 24 Volt filtrert likespenning. Innebygd sikring og elektronisk beskyttet mot kortslutning. Kapsling: Dobbeltisolert, innstøpt i polyurethan og plastkapslet

IP grad: 44

Temperatur: maks 40 °C

Dimensjoner: 76 (B) x 120 (H) x 70 (D)

Utspenning: 12-24V DC

Utstrøm: 0,7A (v/24V DC)

Releer

Relé 8428 er et relé med en vekslende kontakt. Reléet kan kobles til fast pluss eller minus spenning. Dette gjør at kontakten veksler status og forblir i posisjon til spenningen forsvinner.


TDR har to innganger, et for spenning og en styreinngang. Styreinngangen som normalt ligger høy, kan bygles fra å reagere på et spenningsnivå til et potensialfritt signal. Utgangene består av to potensialfrie vekslendekontakter. Reléet fungerer som en timer fra 1 - 63 sekunder, eller 1 - 63 minutter. Tidene kan og forsinkes med tilsvarende tider.

Stolper

Fibex AS har stolper i 117 og 170 cm høyde med eller uten ferdig utsparing til anropstablå fra Comelit med 1, 2, 3 eller 4 moduler.

Værhus

TBH-H3090: Mål: 11.3x15.2 (Metall)

TBH-H3396: (Metall)

 

Trådløs utstyr

Fibex AS har trådløst utstyr for signal til dører, porter, bommer, adgangskontroll eller andre typer styring.

Mottakere finnes for styring med potensialfritt, svakstrøm og sterkstrøm signaler.

Ta kontakt for mer informasjon.

Tags/Brikker - Adgangskort

Fibex AS har et stort utvalg innen kort, berøringsfrie brikker / tags, Jo-jo'er, kortholdere mm.

Av berøringsfritt kan Fibex AS tilby EM4102 og Mifare.