Tidomat PW32

Det grunnleggende prinsippet med TIDOMAT PW32 er at man kan benytte et eksisterende LAN for kommunikasjon mellom klienter, servere og underliggende enheter.

Sentralene er koblet til LAN, noe som gjør det lett å supplere med andre nettverksprodukter, for eksempel et IP kamera. TIDOMAT PW32 inneholder en rekke viktige funksjoner som alarmer, foto system og grafisk systemet konfigurasjon. Systemet passer til både små og større installasjoner med krav til spesielle funksjoner, eksempelvis sonehåndtering (på byggeplasser), dobbeltkortfunksjon, fjernåpning av dører (med kamerabilde), logg med bilde, reservasjon, ID-kort produksjon, personlige sikkerhetsnivå, mm.

Kortleseren leveres som EM eller Mifare, og med grafisk display gir kortleseren deg full informasjon om hva som skjer til enhver tid.

Systemet benytter SQL-database som gjør integrasjon meget fleksibelt, i tillegg til at PW32 selges lisensfritt i Norge med tanke på antall dører og personer!

PW32.jpg

Tidomat PW32 har full styring av alarm (intern/ekstern) på en meget enkel og fleksibel måte via kortleserens grafiske display. Det er enkelt å lage alarm grupper fra alle alarmpunkter i TIDOMAT PW32, som sabotasje, dør brutt opp og åpen dør for lenge. Kortbrukere med nødvendige rettigheter kan også håndtere andre områder enn det området kortleseren er medlem av. Kortleser med grafisk display lar kortbrukere også få detaljert informasjon om utløst alarm eller feil. Ved utløste alarmer finnes det flere muligheter for styring, for eksempel SMS og alarm protokoller over TCP / IP.

Klikk her for mer informasjon/dokumentasjon

Tidomat IMP

imp-ikoner.png

Tidomat IMP er et grafisk presentasjonssystem som gir et brukervennlig og enkelt grensesnitt for grafisk overvåking og kontroll/styring av ulike typer integrerte sikkerhetsløsninger.

IMP gir overvåking av tilkoblede systemer i sann tid, samt at all informasjon som presenteres tydelig med/på plantegninger er med handlingstekster. Tidomat IMP kan brukes som et frittstående system, eller som et overordnet integrert system sammen med flere aktører som finnes på markedet i dag, med tanke på sikkerhet og styringssystemer.

Tidomat IMP kan presentere hendelsesloggene fra Tidomat PW32 adgangskontroll, og utføre kommandoer for styring av dører. Dør- og alarm status vises direkte på plantegningen og dører og alarm soner kan betjenes direkte via IMP!

Klikk her for film til referanseobjekt