Logo_Comelit_smal.jpg

 

Video App på eksisterende eller nye
Comelit Simplebus systemer
 

1406 er en plug & play-enhet til alle typer Comelit Simplebus (2-leder system) med video. Ved å koble denne enheten til systemet muliggjør man video anrop til smarttelefoner. 1406 kan leveres ferdig med 4G tilkobling eller man kan koble den til en valgfri internettlinje. Det følger med QR koder som man deler ut til beboerne, disse benyttes for å finne samt installere APP på smarttelefon, den brukes også til å knytte APP mot systemet.

APP vil ved oppkall fra ringepanelet gi både lyd, bilde og mulighet for døråpning!

APP kan også benyttes som nøkkelfri adgang for beboere.

comelit_1406_1_17.08.2023.jpg

  • Opptil 15 mobilapper per leilighet
  • Brukere kan åpne døren under en videosamtale, eller bruke smarttelefonen som nøkkelfri løsning
  • Ingen årlige vedlikeholdskostnader!
  • Ingen kostnad per bruker / leilighet!
  • Ingen administrasjon, kun utdeling av QR koder!

 

Koble 1406 til internett - ingen konfigurasjon nødvendig.
Scann QR kode tilhørende din leilighet.
Klart til bruk!

 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon:

Kontakt Fibex AS