Kortleser VAKA A66 Solo:
Offline adgangskontroll system
 

Fra og med software versjon 3.0x kan alle VAKA A66 lesere benyttes på tre forskjellige måter:

  • Kompakt: Stand-Slone
  • Solo: Offline system
  • VAKA: Online adgangskontroll


Et Solo-system kan inneholde opp til 20 stk A66 kortlesere, 500 brikker og 10 koder. Programmeringen/databasen lagres lokalt i leserne, og gjøres meget enkelt via et display som spres med Mifare DESFire EV2-brikker mellom leserne.
Det kan også benyttes andre brikker som EM og Mifare Classic eller Radio-sendere, men da distribueres ikke informasjonen – kun adgang.

 

axema_a66_solo_juli2019.jpg

Man velger en leser som master, og resten blir tilhørende slaver som igjen blir identiske masteren.
Programmering av brikker, koder og tidsskjema gjøres kun på master-leser, og når man benytter en Mifare DESFire EV2 brikke tar den med seg informasjonen til neste leser og oppdaterer.

 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon:

Kontakt Fibex AS